Thursday, June 25, 2009

Istikharah

"Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon daripadaMu petunjuk yang baik dengan pengetahuanMu yang luas, dan aku memohon agar diberikan kekuatan kepadaku dengan kekuatanMu,dan aku memohon kemurahanMu yang luas, kerana sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa dan aku tidak memiliki kuasa, dan Engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui dan Engkau mengatahui perkara ghaib.Ya Allah! Jika engkau mengetahui pekerjaan ini(disebutkan perkara yang sedang dihadapi) baik bagiku, bagi agamaku, kehidupanku dan hari pembalasanku, maka berikanlah kepadaku dan permudahkan ia bagiku. Kemudian berilah keberkatannya kepadaku, dan jika Engkau mengetahui perkara ini buruk bagiku, bagi agamaku, kehidupanku dan hari pembalasanku, maka jauhkanlah ia dariku dan berilah kepadaku kebaikan dimana-mana sahaja, kemudian jadikanlah aku orang yang redha dengan pemberian itu. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa terhadap segala sesuatu. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad S.A.W dan kepada ahli keluarganya."

No comments: